12. Dünya Çerkes Birliği Kongresi hakkında
Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçiliği
Tel.: +90-312-439-21-83 ( 9:00 - 12:00 )
/
19 Eylül / 2018

12. Dünya Çerkes Birliği Kongresi hakkında

19 Eylül 2018’de Rusya Federasyonu’na bağlı Kabardino-Balkariya Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te 12. Dünya Çerkes Birliği Kongresi yapıldı.<br />
<br />
Kongreye eski Kabardino-Balkariya Cumhuriyeti lideri Yury Kokov, Rusya Federasyonu’na bağlı Karaçayevo-Çerkesiya Cumhuriyeti Başbakanı Aslan Ozov, Türkiye, Ürdün, Suriye, İsrail, Avrupa’dan delegeler, Rusya’nın bölgelerindeki Adıge sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Rusya’daki bakanlıkların ve kurumların temsilcileri, dini temsilciler, ulusal-kültürel merkezlerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.<br />
<br />
Kongreye katılan Kabardino-Balkariya Cumhuriyeti ve Karaçayevo-Çerkesiya Cumhuriyeti yönetimlerinin temsilcileri, Adıge halkının kimliğinin ve özgünlüğünün korunmasına ve bu halkın ulusal ve kültürel gelişiminin sürdürülmesine yönelik çabalara devam etme niyetinde olduklarının altını çizdi. Bu temsilciler, uluslararası işbirliği alanı da dahil olmak üzere, Dünya Çerkes Birliği’nin önemli eğitim, aydınlanma ve enformasyon projelerinin hayata geçirilmesini içeren bu doğrultudaki faaliyetlerini takdir etti. Rusya’ya bağlı Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerindeki hükümetlerin yurtdışındaki yurttaşlarla yapılan çalışmalara öncelikli önem vermeye ve onlara her türlü konuda yardım sunmaya devam edeceği belirtildi.<br />
<br />
Yury Kokov, konuşmasında şu noktaların altını çizdi: “Adıgeler, nerede yaşarlarsa yaşasınlar, ülkemizin topraklarında yaşayan tüm halkların başarıyla kalkınmasının teminatı olan güçlü Rusya’ya derin bir ilgi duymalıdırlar.”<br />
<br />
Kongrede, yurtdışındaki ülkelerde ulusal azınlık durumunda bulunan Adıgelerin bulundukları bölgelerde kademeli olarak asimile oldukları ifade edildi. Bu durum, Adıgeli sivil toplum temsilcilerini ve entelektüel kesimi ciddi biçimde endişelendiriyor. Bununla birlikte, Adıge’nin devlet olma durumunun ve ulusal kimliğinin korunmasına şans veren dünyadaki tek ülke Rusya Federasyonu olup, ana dil ve kültürün korunması ve geliştirilmesi için gerekli tüm koşullar Rusya Federasyonu topraklarında sağlanmıştır.<br />
<br />
Kabardino-Balkariya Cumhuriyeti temsilcileri, “Rusya Federasyonu’nda eğitim hakkında” adlı federal kanunda ana dil öğrenimiyle ilgili olarak Ağustos 2018’de kabul edilen değişiklikler hakkında, bu bölgedeki hükümet kurumlarının birincil öneme sahip tüm açıklamalarının ve isteklerinin dikkate alındığını ve yasa tasarısının nihai versiyonuna yansıtıldığını belirtmiştir. Sonuç olarak, Kabardino-Balkariya’da Kabardeyce ve Balkarca dillerinin bu dilleri ana dili olarak konuşanlar için zorunlu öğretimi konusunda kabul edilen kanunlarda hiçbir değişiklik yapılmamıştır.