16 Mart / 2018

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’ndeki gelişmeler ve yarımadadaki Kırım Tatarlarının durumu hakkında bazı bilgiler

16 Mart 2018’de Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol kenti sakinlerinin yarımadanın Rusya Federasyonu’yla birleşmesi yönünde görüş belirttiği referandumun dördüncü yılı geride kaldı. Geçen dört yılda Kırım, Rusya’nın siyasi ve hukuki ortamına kati ve kesin olarak entegre oldu. Federal ve bölgesel yönetimler, ‘miras kalan’ sorunlara çözüm bulunması adına yarımadanın etkili biçimde gelişmesi için çaba sarf etmeyi sürdürmektedir.

1.  Kırım Cumhuriyeti’nde Rusya Federasyonu’nun ‘Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ün 2020 Yılına Kadar Sosyo-ekonomik Kalkınması’ başlıklı ve toplam hacmi 837 milyar ruble (yaklaşık 15 milyar dolar) olan federal hedef programı gerçekleştiriliyor. Programda öngörülen halihazırda alınmış önlemler sonucunda halkın yaşam kalitesi istikrarlı bir şekilde yükseliyor. 4 yıl içinde Kırım’da maaşlar %60, emekli maaşları 2 katın üzerinde arttı. Rusya federal mevzuatı tarafından öngörülen tüm sosyal güvence ve koruma tedbirleri, Kırımlılara tam kapasiteyle yansıtılmaktadır.

2.  Kiev yönetiminin yarımadada uygulamaya koyduğu ‘enerji ablukasının’ ortadan kaldırılması için çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu yıl Simferopol ve Sivastopol’de her biri 470 MW’lık iki termik elektrik santrali hizmete sokulacaktır.

3.  2018 yılında Kırım’ı Krasnodar Bölgesi’yle birleştiren Kırım Köprüsü’nün karayolu bölümünün açılması planlanmaktadır (demiryolu ulaşımı 2019 yılında başlayacak). Eylül 2020’ye doğru 166 milyar rublelik finansman hacmine sahip 250 kilometrelik federal otoyolu Tavrida’nın inşaatının tamamlanması öngörülmektedir. 2015-2016 yıllarında yaklaşık 520 kilometrelik karayolunda onarım çalışmaları yapılmıştır. Yarımada sakinleri, bölgedeki yolların durumunun ciddi biçimde iyileştiğini belirtmektedir.     

4.  2018 yılında Simferopol Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminalinin açılması beklenmektedir. Bu, havalimanının yıllık yolcu taşıma kapasitesini 6.5 milyona çıkarmaya imkan sunacaktır.   

5.  Kırım’daki tüketicilere istikrarlı şekilde su temini yapılması amacıyla 100 kilometrelik yeni boru hattı hizmete sokuldu. 2020 yılına doğru Kuzey Kırım kanalının ikmal edilmesi ve bunun Ukrayna tarafından kesilmesinden doğan sonuçlarının ortadan kaldırılması için ‘çok hücreli’ su kanallarının inşası tamamlanacak. Su kullanım sisteminin iyileştirilmesi, beraberinde birtakım faydalar da sağladı: 2017 yılında, yerel çiftçiler, 1.7 milyon ton ile rekor seviyede tahıl hasadı gerçekleştirmiştir.

6.  Kırım Tatarlarının ezici çoğunluğu, 2014 yazında bilinçli ve gönüllü olarak Rus pasaportu almıştır.

7.  Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nde “Ermeni, Bulgar, Yunan, İtalyan, Kırım Tatarları ve Alman halklarının rehabilitasyonuna ilişkin önlemler ve onların yeniden canlanma ve kalkınmasına yönelik devlet desteği hakkında” başlıklı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Kararnamesi etkili bir şekilde uygulanmaktadır. Bu kararname, belirtilen kategorilerdeki vatandaşların haklarını tam kapasiteyle yeniden temin etmiştir.

8.  ‘Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ün 2020 Yılına Kadar Sosyo-ekonomik Kalkınması’ başlıklı federal hedef programı, Kırım halklarının ulusal-kültürel ve manevi bakımdan yeniden kalkındırılmasına yönelik eylemler yapılmasını öngörmektedir.

9.  Federal hedef programı, Kırım Tatarları da dahil Kırım’dan sürgün edilen halkların yeniden iskanı için 10 milyar ruble (yaklaşık 175 milyon dolar) kaynak ayrılmasını öngörüyor. Zorlu ‘toprak sorunu’, Ukrayna döneminde ‘ele geçirilen arazilerin’ Rusya mevzuatına uygun olarak mülkiyete geçirilmesi yoluyla çözüme kavuşturulmaktadır.

10. Kırım Cumhuriyeti’nin nüfusundaki paylarıyla orantılı olarak hükümet organlarındaki tüm seviyelerde geniş biçimde temsil edilen Kırım Tatarları, Kırım’ın yönetiminde yer alıyor (özellikle, içişleri ve savcılık birimlerinde %10’un üzerinde). Kırım Tatarları, Kırım’daki temsilcilik birimlerinde çeşitli seviyelerde 150 koltuğa sahip. Şubat 2018’de Kırım Cumhuriyeti’ndeki yönetimlerle işbirliğini pekiştirmeyi amaçlayan ‘Kırım Tatar Halk Konseyi’ kurulmuştur.

11. Bugün yarımadada iki Kırım Tatar otonomisi de dahil olmak üzere 14 tescilli bölgesel ulusal-kültürel otonomi bulunmaktadır. Kırım Tatar federal ulusal-kültürel otonomisinin kurulması için çalışmalar yürütülmektedir. 

12. Kırım’da otorite sahibi ‘Kırım Birliği’ ve ‘Milli Fırka’ da dahil olmak üzere yaklaşık 20 bin üyeyi bir araya getiren 30 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu faaliyet yürütmektedir.  

13. 58 kitle iletişim aracı Kırım Tatar dilinde yayın yapmaktadır.

14. 2017 yılında Kırım’da yaklaşık 4 bin kitlesel etkinlik düzenlendi. Kırım Tatar toplumunun talep ettiği 11 etkinliğin tamamı gerçekleştirilmiştir.

15. 2014 tarihli Kırım Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, Rusça, Ukraynaca ve Kırım Tatar dilleri, resmi diller olarak kabul edilmiştir. Okullarda ve üniversitelerde bu dillerin öğrenilmesi için gerçek imkânlar sunulmaktadır. Eğitim/öğretim dili seçimi, ebeveynler tarafından gönüllü ve serbest olarak yapılmaktadır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5.600 öğrenci Kırım Tatar dilinde eğitim görmektedir. Yarımadada tamamen Kırım Tatar dilinde eğitim veren 15 okul açılmıştır. Bunun yanında, Rus okulları dahilinde Kırım Tatar dilinde eğitim veren özel eğitim kursları açılmış olup (31 okulda), 21.600 öğrenci seçmeli olarak Kırım Tatar dili öğrenmektedir. 2017 yılında Kırım Tatar dilinde 80 binden fazla ders kitabı basılmış, 1.-9. sınıflar için 36 yeni Kırım Tatar dili ve edebiyatı kitabı basıma hazırlanmıştır.     

16. Devlet ile dini kurumlar arasındaki işbirliği yapıcı şekilde gelişmektedir. Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, 2015 yılında merkezi dini kuruluş olarak tescil edilmiştir. Kırım ve Sivastopol Müftüsü Hacı Emirali Ablayev’in sözlerine göre, yarımadadaki Müslümanlar, günümüzde yerel yönetimlerle daha önce hiç sahip olmadıkları tam kapsamlı ilişkilere sahip durumdadır.

17. Simferopol’de 4 bin kişilik Cuma Camii’nin inşası tamamlanıyor. Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi’ne yarımadadaki Müslümanların hac vazifelerini yerine getirmesi konusunda destek verilmekte olup, Kırımlı hacıların sayısı artmaktadır.

18. Son dört yıl içinde Kırım’da farklı etnik veya mezhepsel gruplar arasında önem arz eden çatışma yaşanmadı. 2017 yılının başında Uluslarla İlgili İşlerden Sorumlu Federal Ajans’ın yaptığı anketin sonuçlarına göre, Kırım Tatar toplumu temsilcilerinin %75’i yaşam seviyelerinden memnun, %65’i yarımadadaki durumu olumlu değerlendiriyor, %81’i ise farklı mezhep grupları arasında gerginlik emaresi bulunduğunu düşünmüyor.