22 Ocak / 2018

Kırım Cumhuriyeti’ndeki durum hakkında (Kasım-Aralık 2017)

“Kırım’a Açılan Pencere” konulu telekonferans hakkında

1 Kasım’da Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi’nde Kırım televizyonu ‘Millet’ ile işbirliği içinde “Kırım Cumhuriyeti’nde toplumsal siyasi durum, sosyo-ekonomik kalkınma ve etnik kökenler arası ilişkiler” konulu ‘Kırım’a Açılan Pencere’ telekonferansı düzenlendi.

Telekonferans kapsamında gazeteciler, Kırım hükümetinden temsilcilerle, yarımadadaki ulusal azınlıklarla, dini liderlerle ve sivil toplum temsilcileriyle sohbet etti.

Telekonferansın katılımcıları, başta Kırım’ın ekonomik kalkınması, tarımcılık ve turizm sektörlerindeki kalkınmanın durumu olmak üzere Rus basınının ve dış basının ilgisini çeken soruları yanıtladı. Tüm sektörlerde pozitif büyüme dinamiği olduğu belirtildi. Kırım’ın bugün büyük bir şantiye halinde olduğunun altı çizildi. Zira Kırım köprüsü, federal otoyolu ‘Tavrida’, iki büyük termik elektrik santrali ile havalimanı inşa ediliyor.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili Ruslan Balbek, Rusya’ya bağlı Kırım’da Kırım Tatarlarının karar alma mekanizmasına erişebildiğinin ve artık yarımadanın yönetiminde yer alabildiğinin altını çizdi. Balbek, dini bayramların resmi statü kazandığını ve Kırım Tatar dilinin Rusça ve Ukraynacanın yanında resmi dil olarak kabul edildiğini de belirtti.

Kırım Müftü Yardımcısı Ayder İsmailov, yarımadadaki Müslümanların durumunu anlattı. İsmailov, burada her yıl 2-3 cami inşa edildiğinin ve günümüzde toplam cami sayısının 350’ye ulaştığının altını çizdi. İsmailov, “Cuma Camisinin inşaatı aktif bir şekilde ilerliyor. Kırımlı Müslümanların 15 yıl boyunca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazlarını kılmak için spor salonunu kiralamak zorunda kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni cami büyük önem taşıyor” dedi. İsmailov’un elindeki verilere göre 2017 yılında 375 Kırımlı hac vazifesini getirdi. Kırım Rusya’yla birleşinceye kadar yılda en fazla 90 kişi hacca gidecek imkânlara sahipti.

Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi temsilcisi, “Biz her zaman Kırım’daki geleneksel mezheplerin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini savunduk. Zira bu, farklı halklar arasında barışın ve karşılıklı anlayışın garantisi, iyi komşuluk ilişkilerinin garantisidir. Aşırılık yanlısı, yıkıcı cemaatler kendi ideolojilerini dışarıdan empoze ettiklerinde, bu durum sadece mezhep içindeki barışı değil, aynı zamanda mezhepler ve etnik gruplar arası barışı, diyalogu ve karşılıklı anlayışı da bozuyor. Bu bizim temel kaygımız ve devlet bu konuda bize tam destek veriyor” ifadelerini kullandı.

“Modern uluslararası bağlamda Kırım”

Konferansı hakkında

Kasım 2017’de, Kırım Cumhuriyeti’nde “Modern uluslararası bağlamda Kırım. Kırım dostları forumu” konulu bir konferans düzenlendi. Konferans kapsamında “Kırım Dostları Derneği” kuruldu. 30’un üzerinde ülkeden temsilcinin katıldığı konferansta, Kırım Cumhuriyeti ile dünya ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişmesinde sivil toplum ve halk diplomasisinin oynadığı rol ele alındı. Konferansa Türkiye’den Türkiye Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel’in liderliğindeki heyet katıldı. Konferansın sonunda Kırım’daki kentler ile bu kentlerin yurtdışındaki partnerleri arasında uluslararası işbirliği anlaşmaları ve dostluk ilişkileri kurma memorandumu imzalandı.

Rehabilite edilmiş haklara yönelik sosyal destek hakkında

Kırım Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim 2017 tarihli kararnamesi uyarınca, Kırım Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve Sürgün Edilmiş Yurttaşlarla İlgili İşlerden Sorumlu Devlet Komitesi, 9 Kasım 2017’de rehabilite edilmiş kişilerin ve siyasi baskı mağduru kişilerin sosyal yardım alma haklarıyla ilgili belgeleri dağıtma işlemlerine başladı.

“Kırım Cumhuriyeti – etnik gruplar arası uzlaşı bölgesi 2015-2017” adlı devlet programının hayata geçirilmesi kapsamında, 27 Aralık 2017’de rehabilite edilmiş halklardan 58 vatandaş daha konut sahibi oldu. Kırım Cumhuriyeti Etnik Gruplar Arası İlişkilerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Lenur Abdurahmanov, baskı görmüş halklara konut temin edilmesi yönündeki çalışmaların 2018 yılında da devam edeceğini belirtti.

2017’nin ilk 10 ayında 120’den fazla rehabilite edilmiş Kırımlı, kendi konutlarının inşasını tamamlamak için maddi yardım aldı. Bu yardımın toplam tutarı 15 milyon ruble oldu.

Rehabilite edilmiş halklara konut temin edilmesine ilişkin federal hedefler programı çerçevesinde 2020 yılı sonuna kadar 74 konut kompleksi hizmete sokulacak. Bu amaç doğrultusunda Rusya bütçesinde 10 milyar ruble kaynak ayrıldı.

Kırım’da Kırım Tatarlarının kültürel ve tarihi mirası korunuyor ve bunların sayıları artırılıyor

2 Kasım 2017’de Kırım’da ‘Han Sarayı’ Kırım Tatar Tarih ve Kültür Müzesi’nin 100. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi. Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov ve Kırım Müftüsü Hacı Emirali Ablayev sarayı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Etkinlikler çerçevesinde müzenin kurucusu ve ilk müdürü Hüseyin Bodaninskiy adına hazırlanan anıt tabelanın açılışı yapıldı. Katılımcılar, Büyük Han Camii’ndeki ve sarayın ana binasının Güney yapısındaki restorasyon çalışmalarını yerinde gördü.

‘Bahçesaray Tarih Kültür ve Arkeoloji Müzesi’ Genel Müdürü Vadim Martınyuk’un sözlerine göre, müze 2017 yılında saraydaki 16 tesisin tamamında bir fizibilite çalışması yaptı. Buna göre söz konusu tesislerde 1.6 milyar rublenin üzerine mal olacak restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Tanıtım gezisinin ardından, ‘Bahçesaray Müzesi’nin geliştirilmesinin pratik yönleri. Hükümet organları ve müze’ konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda, Han Sarayı’nın Kırım’ın ve Kırım Tatarlarının canlı tarihi olarak korunmasının taşıdığı önem dile getirildi.

Kırım Cumhuriyeti Kültür Bakanı Arina Novoselskaya’nın sözlerine göre, Kırım’daki önde gelen müzeler ve kültür kuruluşları, 2017 yılında ‘Han Sarayı’ Kırım Tatar Tarih ve Kültür Müzesi’nin 100. yılı dolayısıyla bir dizi sergi, yuvarlak masa toplantısı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Kırım Müftüsü Hacı Emirali Ablayev, tarihin değerine ve tarihi tesislerin ve eserlerin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Ablayev, acil durum ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine yaptıkları büyük katkı dolayısıyla Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov ile Kültür Bakanı Arina Novoselskaya’ya teşekkür etti.

Kırım Başbakan Yardımcısı Dmitriy Polonskiy, Ukrayna’nın Han Sarayı’nda restorasyon çalışmalarının başlaması nedeniyle UNESCO’ya başvuruda bulunmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Bahçesaray’daki Han Sarayı’nın 2014 yılına kadar yıkımın eşiğinde bulunduğunu anımsattı. Polonskiy’in sözlerine göre, küresel öneme sahip bu anıt eserin yenilenmesi için bugün harcanan para ve kaynaklar, Ukrayna döneminde ayrılması bile beklenemezdi.

3 Kasım 2017’de Uluslararası Çocuk Merkezi Artek’te, Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi ile Artek arasında Artek’in sınırları içindeki tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik işbirliğini öngören anlaşmanın imza töreni düzenlendi. Anlaşmaya göre, kampın yeni binalarının inşa edildiği yerde tespit edilen mezarlar, çıkarılacak ve 1899 yılındaki araştırmalarda Gurzuf koyu planlarında ‘Müslüman Mezarlığı’ olarak belirtilen özel hazırlanmış alana taşınacak.

Uluslararası Çocuk Merkezi Artek, mezarlığın iyileştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Mezarlığın yerinin belirtilmesi için buraya ‘Müslüman Mezarlığı 18.-19. yy.’ hakkında bir bilgilendirme standı kurulacak. Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili Ruslan Balbek, Müslüman Mezarlığı’nın açığa çıkarılmış kültürel miras alanı statüsü alan ilk tesis olacağını ve Kırım Cumhuriyeti Kültürel Miras Anıtları Sicili’ne kaydedileceğini vurguladı. Balbek, bu işlemin Kırım’ın Ukrayna’ya bağlı kaldığı yıllar boyunca yapılmadığın da altını çizdi.

Kasım ayında Simferopol’de Napoli İskitleri’nin bulunduğu yerde arkeologlar, antik döneme ait teknik iletişim araçlarının kalıntılarını ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre bu, Ortaçağ’da Kırım Hanlığı’nda iki numaralı kişi olan Kalga Sultan’a ait saray kompleksinin izlerine işaret ediyor.

Kırım Müftü Yardımcısı Ayder İsmailov, Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi’nin 10 yıl boyunca bu yerde araştırma yapılması ve buranın kültürel ve tarihi miras olarak korunması için talepte bulunduğunu ancak bu taleplerin duymazdan gelindiğini belirtti. Bu konuda ilk gerçek adımın ancak 2014’ten sonra atıldığını kaydeden Ayder İsmailov, “2000’li yıllarda bu yeri bizlere Cuma Camii’nin inşası için alternatif alanlardan biri olarak önerdi ancak Dini İdare, burada bir kültürel katman ve anıt bulunduğunu belirterek öneriyi reddetti ve şu anda cami inşaatının yapıldığı yeri seçtik” ifadelerini kullandı. Ruslan Balbek, bir sonraki adım olarak tesisin Kırım Cumhuriyeti Kültürel Miras Anıtları Sicili’ne kaydedileceğini söyledi.

24 Kasım 2017’de Kırım Cumhuriyeti Kültürel Mirasın Korunmasından Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Zarubin, “Kırım Tatarlarının Tarihi, Mimari ve Kültürel Anıtları Koleksiyonu. Cilt 2. Bahçesaray Bölgesi” adlı yeni yayının İsmail Gaspıralı Kırım Tatar Kütüphanesi’nde yapılan tanıtımına katıldı.

Vyaçeslav Zarubin, yaptığı konuşmada, bu yayının hazırlanmasında yer alanlara Kırım Tatarlarının kültürel miras eserlerinin açığa çıkarılması, öğrenilmesi ve tanıtılmasına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, bu çalışmanın devam etmesinin önemine ve gerekliliğine vurgu yaptı.

Vyaçeslav Zarubin, “Bu kadar kapsamlı bir araştırma faaliyeti, Kırım topraklarında modern tarihte ilk kez yapılıyor. Şimdi bilim insanlarının önündeki hedef, devlet koruması altına alınması ve gelecek nesiller için muhafaza edilmesi amacıyla, tespit edilen binalara ve yapılara kültürel miras eseri statüsü verilmesi için gereken belgeleri hazırlamak” diye konuştu.

Kırım Cumhuriyeti’ne bağlı Bahçesaray Bölgesi’ndeki ‘Siren’ istasyonunda Kırım’dan sürgün edilmiş halkların anısına atfedilen anıt kompleks inşaatı tam kapasiteyle devam ediyor. İdari binanın, müzenin, caminin ve şapelin yerüstü bölümlerinin ve çatısının inşa çalışmaları tamamlandı, bu yapıların cepheleri üzerindeki çalışmalara devam ediliyor.

Kırım Cumhuriyeti liderinin talimatıyla Bahçesaray Bölgesi’ndeki tüm dini yapılar, Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi’nin mülkiyetine devredilecek.

Kırım’da Kırım Tatarlarının önde gelen temsilcileri yâd ediliyor

Kırım ve Sivastopol Müslümanları Dini İdaresi, 27-28 Nisan 2017’de Sivastopol’de düzenlenen ‘İsmail Gaspıralı’nın Aydınlanma Faaliyetleri ve Rusya’nın Müslüman Dünyası’ adlı uluslararası bilim konferansındaki materyallere dayanarak İsmail Gaspıralı’ya atfedilen makaleler külliyatı çıkardı. Çalışmalar, Kırımlı alimin hayatı ve faaliyetlerinin yanı sıra onun izinden gidenlerin ülkenin farklı bölgelerindeki çalışmalarıyla ilgili çok sayıda konuya değiniyor.

Aralık ayında Simferopol’de 1. Kırım Tatar Halk Kurultayı ’na atfen yuvarlak masa toplantısı yapıldı ve bir sergi açıldı. Sergiyi açan Kırım Müftüsü hacı Emirali Ablayev, halkın tüm gücünün ve arzusunun üretime yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yuvarlak masa toplantısında, son yüzyıldaki olaylara, özellikle de kadın hareketinin kurulmasına, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine, o dönemde tarihte iz bırakmış kişilere ilişkin raporlar takdim edildi. Yuvarlak masa toplantısının sonunda katılımcılar ve forumun misafirleri, günümüzde devam eden süreçler hakkındaki görüşlerini paylaştı, dil ve kültürün korunması, eğitim seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili sorunların çözüm yollarını istişare ettiler.

Sergide 20. yüzyılın başından 1918 yılına kadarki dönemi kapsayan foto-belgesel ile Kırım, Litvanya, Polonya ve Belarus Müslümanlarının ilk müftüsü Kırım Tatarı Numan Çelebicihan ve Kırımlı alim İsmail Gaspıralı’nın faaliyetleriyle ilgili bu döneme ait arşiv belgeleri ve araştırmaları, ayrıca Kurultay hazırlıkları ve Kurultay’ın gidişatı hakkında sunumlar yapıldı.

15 Aralık 2017’de, Kırım Cumhuriyeti’ne bağlı Bahçesaray Bölgesi’ndeki Krasnıy Mak kasabasında Büyük Anavatan Savaşı’na (İkinci Dünya Savaşı) katılan 3 zafer nişanıyla bir Kızıl Yıldız nişanı sahibi Kırım Tatarı Seyit Nebi Abdurahmanov adına hazırlanan anıtın açılış töreni yapıldı. Kırım Cumhuriyeti Etnik Gruplar Arası İlişkilerden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Lenur Abdurahmanov, “Seyit Nebi Abdurahmanov, gelecek nesiller için bir cesaret ve yiğitlik örneği teşkil ediyor. Biz, Büyük Anavatan Savaşı hakkındaki tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkararak, faşizm karşısında kahramanca savaşarak Büyük Zafer kazanan askerlerin kutsal anısını yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.

2018 yılında Kırım Cumhuriyeti’nde ünlü savaş pilotu, Büyük Anavatan Savaşı’ndaki askeri hizmetleri nedeniyle çok sayıda madalya ve nişan sahibi Emir Hüseyin Çalbaş’ın 100. doğum yıldönümü vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Kırım Cumhuriyeti’ndeki müzelerde ve kütüphanelerde sergiler, literatür incelemeleri, tematik oturumlar ve dersler ile anma geceleri organize edilecek. İsmail Gaspıralı Medya Merkezi, bu özel anma günü için savaş pilotunun yaşamını ve faaliyetlerini anlatan ‘Kanatlar Gökyüzünde Büyüyor’ adlı bir yayınlamayı planlıyor.

Diğer haberler

9 Kasım 2017’de Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekilleri Ruslan Balbek ve Svetlana Savçenko, Moskova’da Marignane Belediye Başkanı Eric Le Disses başkanlığındaki Fransız heyetiyle konukların talebi üzerine bir araya geldi.

Görüşmenin ana teması, Yevpatoriya (Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti) ve Marignane (Fransa) kentleri arasında kardeşlik anlaşması imzalanmasının ele alınması oldu. Eric Le Disses, Yevpatoriyalı gençleri Fransa’ya davet etti.

Fransız heyetinin temsilcileri, Kırım’ın mavi kıyılarının Fransa’nın güney kıyılarına benzediğini ve aralarında büyük bir mesafe olmasına rağmen Fransızların Kırımlılarla kültürel ve sportif faaliyetleri geliştirmek istediğini ifade etti.

Bununla birlikte konuklar, deneyimlerin aktarımı, daha köklü ve dostane ilişkilerin tesisi için Kırım’dan üç belediye başkanının Fransa’yı, Fransa’dan üç belediye başkanının da Kırım’ı ziyaret etmesini önerdi.

Fransızlar, Ruslan Balbek’in Fransa’da Kırım Günü ve Kırım’da Fransa Günü düzenlenmesi fikrine destek verdi.

19 Aralık 2017’de Pyatigorsk’ta “Kırım’ın resmi ve dini kurumlarının geliştirilmesi ve bu kurumların Rusya Federasyonu’nun diğer bölgelerindeki eğitim kurumlarıyla işbirliği ile ilgili güncel konular” başlıklı bir konferans yapıldı. Konferans sırasında Rusya Devlet Başkanlığı Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi Oleg Belaventsev, Kırım Cumhuriyeti liderine ve başta Kırım Müftüsü hacı Emirali Ablayev olmak üzere Kırımlı dini liderlere yarımadada barışın korunmasına ve yurtdışından körüklenmeye çalışılan iç savaşın önlenmesine sundukları paha biçilemez katkı dolayısıyla teşekkür etti.