13 Kasım

Hizbut Tahrir Üyesi Olmaktan Suçlu Bulunan Altı Kırım Sakini ile İlgili Durum Hakkında

12 Kasım tarihinde altı Kırım sakini, Rusya’da yasaklı bulunan Hizbut Tahrir al İslami terör örgütünün Kırım hücresine üye olmaktan suçlu bulundu ve farklı hapis cezasına çarptırıldı.
Hizbut Tahrir, Şubat 2004’te Yüksek Mahkeme tarafından alınan kararla Rusya Federasyonu’nda yasaklı örgüt ilan edilmiştir. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre örgüt, “Müslüman olmayan hükümetleri devirme ve Rusya ile BDT ülkeleri de dahil olmak üzere, öncelikle ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun yaşadığı bölgelerde ‘küresel İslam halifeliği’ kurarak dünya genelinde bir İslami yönetim kurma amacı taşıyor.” Belgede ifade edilenlere göre, örgütün ana faaliyetleri arasında ‘diğer dinlere karşı hoşgörüsüzlüğü barındıran şiddet içerikli İslamcı propaganda, aktif şekilde yeni üyeler kazandırma, toplumu bölme amacına yönelik çalışmalar yapma’ yer alıyor.
Söz konusu meseleye siyasi boyut kazandırma, meseleyi Kırım’da belirli milli gruplara baskı uygulanmış gibi gösterme çabalarını esefle izlemekteyiz. Anılan mahkeme kararı etrafında koparılan gürültünün, ulusal zeminde durumu baltalama arzusundan kaynaklandığı, yarımada sakinleri arasında bölünmeye yol açmak için tasarlanan bir başka spekülasyon olma özelliği taşıdığı kanaatindeyiz.
Kırım’da dini veya etnik hakların ihlal edildiğini belirtenlere ise buradaki makaleleri okumayı tavsiye ederiz.